Lärarkvällarna - Flipped Classroom – det omvända arbetssättet

2014-10-08 18:57 Universitetsgatan 2, Karlstad
Daniel Barker berättar om hur han med digitala verktyg vänder sin undervisning upp-och-ner och förbereder eleverna för ett optimalt möte i klassrummet. Hans elever kommer förberedda till lektionen genom att de tittat på förinspelade genomgångar som han lägger ut på nätet, då kan tiden i klassrummet användas på ett helt annat sätt än i traditionell undervisning. Med ett flippat klassrum har Daniel idag både tid och möjlighet att hjälpa alla elever. I skolan. På lektionstid.

Daniel Barker arbetar som gymnasielärare i matematik och fysik på Norra Real i Stockholm och mottog våren 2014 Kungliga Vetenskapsakademins lärarpris för sitt arbete med att utveckla och sprida kunskap om Flipped Classroom och elevaktiva metoder i klassrummet. Daniel har också gett ut en bok i ämnet.

Pågår kl. 19-21, men du kan även se i efterhand.

Läs mer om Lärarkvällarna: https://utbildning.lararforbundet.se/utb/lararkvallarna

Följ direktsändningen här.

Karta