Lärarkvällarna - Ett nytt lärarskap i digitala fotspår

2014-10-13 18:58 Gjuterigatan 5, Jönköping
Erika Kyrk Seger berättar utifrån sina erfarenheter från förskolan där hon arbetar, om hur IKT kan bli en förlängning av barns lärande och den pedagogiska dokumentationen. Enligt Erika växer ett nytt slags lärarskap fram i de digitala fotspåren. Detta är ett lärarskap som kräver nyfikna, ödmjuka och lärande vuxna och bygger på ömsesidigt lärande, där kunskap inte automatiskt ligger hos den vuxne. I föreläsningen går Erika djupare in på dessa tankar, och berättar om hur hon har arbetat och delar med sig av tips som underlättar.

Pågår kl. 19-21, men du kan även se i efterhand.

Läs mer om Lärarkvällarna: https://utbildning.lararforbundet.se/utb/lararkvallarna

Följ föreläsningen här.

Videor från eventet

Föreläsningar

Lärarkvällarna - Ett nytt lärarskap i digitala fotspår

2014-10-13

Erika Kyrk Seger, förskollärare, berättar utifrån sina erfarenheter från förskolan där hon...

Karta