Nyheter

Lärare och skola i sociala medier

2011-09-29
Hur kan lärare jobba mer integrerat med sociala medier i skolan? Ett sätt att få inspiration är att diskutera med kollegor på Twitter, till exempel under #skola och #skollyftet. http://www.twitter.com/lararforbundet