Kongress 2014

Kongressen 2014: Föredragning om budget och stadgar

2014-11-12
Förbundsstyrelsen föredrar stadgar inför rådslag 2 och föredragning budget inför
rådslag 3. Därefter startade rådslagsdialogerna i mindre grupper.

Läs mer: lararforbundet.se/kongress


Taggar kongress