Nyheter

"Jag vill ha mer tid med eleverna i klassrummet"

2017-05-12
Lärarförbundets enkät bland medlemmar inom vuxenutbildningen visar på en många gånger orimlig arbetssituation med ständigt ökande arbetsbelastning. Samer Zeito och Katrin Sannerud på Åsö vuxengymnasium berättar att de nu har en bra arbetssituation på skolan, men delar gärna med sig av vad de skulle göra om de fick mer tid.

- Jag skulle framförallt vilja ha mer tid med eleverna i klassrummet, säger Katrin.

- Det skulle framförallt vara att ge de elever som är i behov av extra stöd mer tid, säger Samer.

Med mindre pappersarbete, större samordning och fler behöriga lärare skulle Komvux och SFI kunna ge en ”andra chans” på riktigt.

- Politikerna måste säkerställa att lärare får ägna sig åt det som har betydelse för elevernas lärande och rensa bort det som nödvändigtvis inte behöver utföras av lärare, säger förbundsordförande Johanna Jarra Åstrand.

 Läs hela vår rapport och se hur vi vill få till en förändring.