Nyheter

Introduktion för nya lärare

2017-05-17
Sedan 2011 finns ett lagkrav på att nyexaminerade lärare och förskollärare ska ha genomfört en introduktionsperiod. Med syfte att stödja arbetet med introduktionsperioden har Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram ett gemensamt stödmaterial.
Läs mer om stödmaterialet här.