Live

Hur ska kunskaperna öka om lärarna blir färre?

2015-06-30
Ett frukostseminarium om att lärarbristen är ett faktum och SCB spår att 65 000 lärare saknas om 10 år. Orsaken är för låg lön och för hög arbetsbelastning. Vad måste staten, kommunerna och de fristående skolorna göra för att få fler att vilja bli och vara lärare?
Läs mer här