Kongress 2014

Gustav Fridolin (MP) om lärares professionella frihet

2014-11-19
Utbildningsminister Gustav Fridolin talade på Lärarförbundets kongress. Här är ett utdrag.

- Lärares ansvar är att genomföra undervisning av hög kvalitet. Skoldebatten får inte reduceras till att handla om vägval som är professionens, sa Fridolin.