Föreläsningar

Föreläsningar

Geocaching i skolan

2012-02-20

Hur kan du arbeta med skattjakt i skolan, för att uppnå målen med Lgr 11? Marie Andersson,...

Föreläsningar

Att blogga med elever

2012-02-21

Hur skapas ett lärande via bloggen? Hur kan lärare arbeta med bloggar i undervisningen? Kristina...

Föreläsningar

Ledarskap i och utanför klassrummet

2012-04-04

Urban Hanssons föreläsning "Ledarskap i och utanför klassrummet" från Lärarkvällarna 2011

Föreläsningar

Studio Lärardagarna 2011

2012-04-05

Studio Lärardagarna 2011 med Monica Nylund, Anneli Frelin och Margareta Normell

Föreläsningar

Lärardagarna 2011, del 1

2012-04-04

Eva-Lis Siréns inledningstal på Lärardagarna 2011 och Mats Trondmans föreläsning om lärarroll och...

Föreläsningar

Från lydnad till ansvar

2012-04-05

Margareta Normells föreläsning på Lärardagarna 2011

Föreläsningar

Lärares relationella professionalitet

2012-04-05

Anneli Frelins föreläsning på Lärardagarna 2011 om lärares relationella professionalitet