Fördjupning

Efter skolkommissionen - kommer skolvalet att förändras?

2017-07-04

Från Almedalen 2017.

Flera svenska och internationella undersökningar har visat att likvärdigheten i den svenska skolan minskar kraftigt. Många har pekat på att det svenska skolsystemet bidrar till utvecklingen. Skolkommissionen - med representanter från akademin, näringslivet, kommunerna, lärarfacken, skolledarna och eleverna - har nyligen lämnat sina förslag. Det handlar bland annat om att staten ska ta ett ökat ansvar för att finansieringen och resursfördelningen bidrar till ökad likvärdighet. Men där finns också förslag om att justera skolvalssystemet, så att de segregerande effekterna minskar. På detta seminarium presenteras ytterligare nya forskningsrön om hur skolvalssystemet påverkar likvärdigheten. Vad tycker politikerna och andra nyckelaktörer om förslagen och rönen? Ett seminarium som arrangeras gemensamt av LO, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund - om en av vår tids viktigaste utmaningar: att ge alla elever samma chans att lyckas i skolan.


Medverkande: 

  • Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyftsminister, (S) Regeringen
  • Christer Nylander, Vice ordf riksdagens Utbildningsutskott, Liberalerna
  • Therese Guovelin, Första vice ordförande, LO
  • Johanna Jaara Åstrand, Ordförande, Lärarförbundet
  • Åsa Fahlén, Ordförande, Lärarnas Riksförbund
  • Lina Axelsson Kihlblom, Central grundskolechef, Haninge kommun
  • Marcus Strömberg, VD, Academedia
  • Tommy Andersson, Forskare, Lunds universitet
  • Dany Kassel, Forskare, Stockholms universitet
  • Kenneth Nilsson, ordf utbildningsberedningen, SKL